Oferta

Technologie informatyczne

Podpis elektroniczny

Ochrona danych osobowych (ODO)

Usługi w zakresie Ochrony Danych Osobowych (ODO)

Ochronę danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 883 z późń. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Ochrona Danych Osobowych to istotny element codziennej działalności, niezależnie od tego jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzimy. Są to przepisy prawa, które bezwzględnie należy stosować mając do czynienia z danymi osobowymi. Świadomość polskich przedsiębiorstw i instytucji na temat ochrony danych osobowych jest niewielka, przede wszystkim dlatego, iż przez wiele lat nie podejmowano inicjatyw mających na celu edukację społeczeństwa w tym zakresie. Nieznajomość przepisów, w przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nie zwalnia nas z odpowiedzialności, jaką przewiduje ustawa.

Z powyższych powodów oferujemy:

  • Przeprowadzenie audytu (identyfikacja zbiorów danych, środków technicznych itp.)
  • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  • Opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Rejestrację zbiorów danych osobowych w GIODO
  • Pomoc i specjalistyczne porady w zakresie danych osobowych
  • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Państwa firmie
  • Szkolenia, stałe uświadamianie i podnoszenie wiedzy na temat (ODO)

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat nastąpią poważne zmiany w przepisach, które doprowadzą do tego, iż każdy kto dopuszcza się przetwarzania danych będzie musiał je stosować lub zacząć stosować. Dlatego też konieczne już dziś jest traktowanie ochrony danych osobowych jako jeden z bardzo ważnych elementów działalności.

Poniżej prezentujemy zestawienie ustaw i aktów wykonawczych związanych z ustawą o ochronie danych osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych:

Akty wykonawcze:

Dyrektywy europejskie:

Zapraszamy do kontaktu. Czekamy na pytania lub sugestie dotyczące naszej oferty.

Szukasz rozwiązania?

Zapraszamy do kontaktu. Czekamy na pytania lub sugestie dotyczące naszej oferty.

+48 500 835 200

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz blog i śledź nas na: